Vrácení a záruka

Kupující má právo vrátit zakoupené zboží do 14 dnů od data doručení bez uvedení důvodu, bez placení kompenzace nebo penále, a bez placení dodatečných nákladů, kromě nákladů na vrácení zboží. Zboží by mělo být dodavateli vráceno pouze prostřednictvím kurýra „Complexpress Logistics Kft.“ a musí být odesláno do sídla doručovací společnosti na následující adrese: „Budapest, Székely Elek út 13-15, 1151 Hungary“. Vrácení peněz nebo výměna budou zajištěny v závislosti na preferencích zákazníka.

Vrácení dané částky bude provedeno do 30 dní od data obdržení produktu pouze pokud zákazník vrátil zboží do 14 dní od data doručení.

Z vrácené částky mohou být odečteny náklady na doručení vráceného zboží (je-li to relevantní).

Vrácení probíhá pouze bankovním převodem.

V každém případě bude vrácení za nakoupené, doručené a vrácené produkty provedeno pouze pokud jsou vrácené položky ve svém původním stavu bez známek používání a se všemi štítky i originálním balení (bez lepící pásky a bez štítků kurýra). Zboží bude po příjetí zkontrolováno společností Electrona LLC.

V případě rozdílu mezi doručeným a objednaným produktem má zákazník právo vrátit zboží společnosti Electrona LLC (po zaslání reklamace společnosti Electrona LLC v souladu s podmínkami uvedenými v sekci „Reklamace“ a poté, co zákazník obdržel od dodavatele potvrzení dle podmínek ve stejné sekci.)

V případě oprávněných důvodů pro uplatnění reklamace nebude muset zákazník platit náklady za vrácení zboží (například z důvodu obdržení vadného nebo jiného produktu).

V případě chyby v objednávce zákazníka (špatné katalogové číslo, žádost, značka, množství, adresa) musí zákazník kontaktovat e-mailem společnost NabidkaMix.com ([email protected]) nejpozději hodinu po potvrzení jeho objednávky a měl by požádat o její okamžité zrušení. Zrušení smlouvy povede v závislosti na konkrétním případu k jednomu nebo několika důsledkům uvedených v sekci „Zrušení objednávky“:

1. Pokud byl již produkt připraven k odeslání nebo byly v době přijetí žádosti o zrušení již provedeny služby, nemá zákazník jinou volbu než odmítnout doručení produktu nebo služeb tím, že požádá kurýra o okamžité vrácení a označení objednávky jako „Zrušené“.

2. Ve všech případech objednané, doručené a následně vrácené produkty projdou kontrolou a potvrzením, že jsou v neporušeném a původním stavu (bez známek používání).

„Produktem“ společnost NabidkaMix označuje samotný produkt a jeho balení. Balení nesmí být za žádných okolností roztrhané, znečištěné, přelepené nebo jinak označené.

DŮLEŽITÉ!

1. Vrácený produkt musí být v původním balení bez známek používání nebo poškození komerčního vzhledu zboží.

2. Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení produktů se nevztahuje na špunty do uší, nebo jiné výrobky osobní hygieny nebo produkty související se zdravím.

Reklamace zákazníka

Reklamace zákazníka je schválena, pokud zákazník splní následující podmínky:

1. Zákazník musí přiložit naskenovanou kopii/fotku dokumentu vydaného po zaplacení produktu. Při doručení zboží kurýrem „CoriersName“ formou dobírky jde o stvrzenku, kterou zákazník dostává při předání zboží.

2. Jakmile zákazník vyplní tento online formulář, bude vytvořen soubor ve formátu PDF, který musí být vytisknut a podepsán.

3. Zákazník by měl odeslat e-mail na [email protected] s naskenovanou kopií/fotkou podepsaného PDF dokumentu spolu s naskenovanou kopií/fotkou stvrzenky, kterou zákazník obdržel od kurýra.

4. Zákazník na vlastní náklady vrátí zakoupené zboží zpět dodavateli Electrona LLC na následující adresu: „Budapest, Székely Elek út 13-15, 1151 Hungary“

5. Po správně vyplněných požadavcích v sekcích 1, 2, 3, 4 uvedených výše, bude reklamace přijata a vrácení bude zpracováno na IBAN poskytnutý zákazníkem ve formuláři uvedeném výše.

Společnost NabidkaMix si vyhrazuje právo na odmítnutí reklamací zákazníka, které nebudou splňovat podmínky uvedené výše.

Vadný produkt

Záruka na opravu

Před vrácením produktu si pečlivě přečtěte návod k produktu, kde najdete i řešení nejčastějších problémů. Další informace najdete na obalu produktu a/nebo na naší webové stránce.

  REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

  (výměna produktu nebo vrácení peněz)


  Komu, Electrona LLC
  30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA



  Název produktu:*


  Čís. objednávky:*


  Objednal/a jsem ho dne :*


  Obdržen:*


  Jméno zákazníka:*


  Telefonní číslo zákazníka:*


  Důvod pro vrácení:*


  Tímto žádám:*


  IBAN (v případě žádosti o vrácení peněz):

  SWIFT/BIC:


  Datum:*


  Zákazník má právo během 14 dní bezpodmínečně odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory bez zaplacení jakýchkoli nákladů, s výjimkou nákladů na doručení v případě, že zvolil jiný než standardní nejlevnější způsob doručení objednávky a nákladů na vrácení zboží zpět.


  Adresa pro vrácení produktu: Budapest, Székely Elek út 13-15, 1151 Hungary / Complexpress Logistics Kft. na Electrona LLC


  Po vyplnění reklamačního formuláře, umístěného v níže, bude vytvořen PDF soubor, který si zákazník vytiskne a podepíše.